Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
FOLKLOR  İNSTİTUTU

"Azərbaycan şifahi xalq
ədəbiyyatına dair tədqiqlər"